WEŹ UDZIAŁ W BADANIU I MIEJ WPŁYW NA KOMFORT PODRÓŻY W METROPOLII I REGIONIE!
Badania będą prowadzone od września do listopada 2017 roku.

JAKI JEST CEL REALIZOWANEGO BADANIA?

Chcemy dowiedzieć się jak przemieszczacie się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Zależy nam na tym, żeby poznać codzienne zachowania komunikacyjne pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych. Zebrane informacje pomogą m.in. do dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu ulic, dróg i tras linii komunikacji miejskiej.

JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ WYWIADY ANKIETOWE?

Od września do listopada 2017r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych, na dworcach i przystankach ankieterzy będą pytali o to, jak na co dzień przemieszczacie się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Jeden wywiad będzie trwał nie dłużej, niż 10 minut. Chcemy poznać jak podróżują dorośli, młodzież oraz dzieci. W imieniu najmłodszych poprosimy o wypowiedź ich rodziców lub opiekunów.

O CO BĘDĄ PYTAĆ MIESZKAŃCÓW ANKIETERZY?

Ankieterzy wypełnią z Wami „dzienniczek podróży” i zapytają o miejsca odwiedzone w dniu poprzedzającym wywiad: od momentu wyjścia z domu, poprzez miejsce pracy, szkołę, wizytę w sklepie, kinie lub u znajomych, aż po powrót do domu. Szczególnie ważne będzie określenie lokalizacji odwiedzanych miejsc oraz czasu trwania podróży. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Liczymy, że wywiady spotkają się z Waszym zrozumieniem i zaangażowaniem.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE DLA ROZWOJU NASZEJ METROPOLII I CAŁEGO REGIONU! DLATEGO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH ONLINE.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.