DZIĘKUJEMY ZA WASZ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM I PRZEKAZANE INFORMACJE
Obecnie trwa proces opracowania wyników badań ankietowych.

TRWAJĄ ANALIZY ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane zebrane podczas badań w gospodarstwach domowych, na przystankach i dworcach oraz na parkingach są obecnie poddawane obróbce i analizie. W efekcie wyznaczonych zostanie wiele wskaźników opisujących podróże, które wykonują mieszkańcy badanego obszaru.

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZĄ WYNIKI BADAŃ?

Analizy pozwolą na określenie między innymi: ile podróży jest wykonywanych na całym obszarze analiz oraz w każdej z gmin, jakie są najczęstsze trasy podróży, jakie są powody wykonywania podróży, jakimi środkami transportu wykonywane są podróże czy też kiedy przypadają godziny szczytów

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO POMIARÓW RUCHU

Wiosną 2018 prowadzone będą pomiary ruchu, czyli zliczanie pojazdów przejeżdżających przez wybrane punkty na drogach. Wiosną prowadzone będzie także zliczanie oraz ankietowanie pasażerów komunikacji zbiorowej.