Twoja gmina

Poniżej znajduje się lista gmin, w których prowadzone będą na wiosnę pomiary ruchu w ramach Studium Transportowego. Po wybraniu interesującej gminy (poprzez kliknięcie herbu) pojawią się informacje dotyczące lokalizacji punktów, na których będą prowadzone prace pomiarowe.