18-10-2017
Połowa czasu badań już za nami!

Od miesiąca trwają już badania ankietowe na potrzeby opracowywanego Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wywiady zaplanowane zostały w ponad 16 tysięcy gospodarstwach domowych. Dodatkowo, badania realizowane są również na licznych przystankach autobusowych i stacjach kolejowych, parkingach oraz przy centrach handlowych. Szczegółowe informacje o terminach i miejscach badań dostępne są w zakładce Twoja gmina.

Na potrzeby realizacji powyższych prac zangażowano ponad 100 ankieterów, którzy przeprowadzili już ponad kilka tysięcy wywiadów w gospodarstwach domowych, a także przebadali kilkaset miejsc wyznaczonych na przystankach, stacjach, dworcach, parkingach czy w centrach handlowych. Również nasza ankieta on-line została już wypełniona przez ponad pół tysiąca internautów.

Wszystkim uczestnikom badań dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety, a pozostałych mieszkańców zachęcamy do wsparcia naszych prac i przystąpienia do wywiadów. Każdy Wasz głos ma ogromne znaczenie w zweryfikowaniu zachowań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie transportu w naszym regionie! 

arrow_backPowrót do aktualności