26-10-2017
Kolejne spotkanie zespołu ws. realizacji studium

W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu powołanego na potrzeby realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W siedzibie KZK GOP zebrali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów publicznego transportu zbiortowego, a także innych podmiotów współpracujących z nami na rzecz tego przedsięwzięcia.

Tematem spotkania było podsumowanie wykonanych prac dot. analizy dotychczasowych ustaleń strategicznych i programowych - wykonawca omówił zrealizowane działania w tym zakresie, które polegały m.in. na:

  • analizie obowiązujących dokumentach strategicznych od szczebla lokalnego do krajowego (w odniesieniu do działań na rzecz polityki transportowej);
  • analizie istniejących opracowań koncepcyjnych, projektowych i innych materiałów studiualnych (w odniesieniu m.in. do czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych, generatorów ruchu, kluczowych inwestycji mających wpływ na transport, sektora TSL, a także systemów typu ITS);
  • przygotowaniu danych do prognoz ruchu wykorzystywanych w prognostycznych modelach ruchu (przedstawienia tła dla prognoz ruchu, opracowania prognozy czynników rcuhotwórczych).

 

arrow_backPowrót do aktualności