30-10-2017
Masz wątpliwość? Sprawdź ankietera!

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to przedsięwzięcie mające na celu zweryfikować zachowania transportowe mieszkańców. Wszystko po to aby lepiej dostosować rozkłady jazdy do potrzeb podróżnych, czy też precyzyjniej zaplanować przebieg przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras linii komunikacji miejskiej.

Aby to było możliwe konieczne jest pozyskanie od mieszkańców szczegółowych danych dot. sposobów ich przemieszczania się. W tym celu nasi ankieterzy mogą zwrócić się o szczegółowe informacje: dokąd, w jakim celu, w jaki sposób i w jakim czasie odbywały się poszczególne podróże w ciągu dnia?

Każdy ankieter posiada specjalny identyfikator i list rekomendacyjny dot. prowadzonych badań. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości czy jest on naszym pracownikiem możliwe jest zweryfikowanie jego tożsamości za pośrednictwem bezpłatnej infolinii KZK GOP pod numerem 800 16 30 30 lub strony internetowej projektu w zakładce Sprawdź ankietera.

Wszelkich informacji o realizowanym Studium udziela Biuro Związku Subregionu Centralnego - tel. 32 461 22 50, e-mail. biuro@subregioncentralny.pl.

arrow_backPowrót do aktualności