01-12-2017
Opracowywanie wyników badań

Do połowy lutego 2018 r. prowadzona jest analiza i opracowywanie wyników ze zrealizowanych badań ankietowych. W trakcie tych prac wykonano:

- ponad 33 tysiące wywiadów wśród mieszkańców (strefa 0 i 1),
- ponad 12 tysięcy wywiadów wśród kierowców i pasażerów na parkingach wielkopowierzchniowych (strefa 0),
- ponad 13 tysięcy wywiadów wśród kierowców i pasażerów na parkingach centrów handlowych (strefa 0),
- ponad 3,5 tysiąca wywiadów wśród pasażerów na przystankach obsługujących ruch regionalny i międzyregionalny (strefa 0),
- prawie 4 tysiące wywiadów wśród pasażerów na przystankach komunikacji miejskiej (strefa 0),
- 2 tysiące wywiadów wśród kierowców pojazdów ciężarowych (strefa 0).

Po weryfikacji i kontroli każdego z arkuszy możliwe będzie dokonanie inwentaryzacji podróży wśród naszych mieszkańców, a także preferencji środków transportu. Wyniki zasilą budowę tzw. modelu ruchu i usprawnią jego konstrukcję, co pozwoli na odwzorowanie w nim rzeczywistego ruchu w naszym regionie oraz stworzenie punktu wyjścia do prognozowania ruchu i przewozów w przyszłości (biorąc pod uwagę m.in. trendy zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców).

arrow_backPowrót do aktualności