19-03-2018
Wyniki badań ankietowych

Na naszej stronie internetowej można zapoznać się już z najwazniejszymi informacjami z przeprowadzonych badań ankietowych - wystarczy wejść w zakładkę Wyniki. Dane te dotyczą całego badanego obszaru wraz z wyszczególnieniem tzw. strefy 0 i srefy 1.

Poza ogólnymi informacjami o naszym regionie samorządy otrzymały już szczegółowe dane nt. swoich terenów i otoczenia. Wierzymy, że informacje te posłużą lokalnym władzom w planowaniu nowych inwestycji transportowych, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich, gdzie kluczową kwestią jest odpowiednie zdiagnozowanie potrzeb i problemów, na które ma odpowiadać dany projekt.

 

arrow_backPowrót do aktualności