13-04-2018
Rozmowy w podregionach nt. pomiarów natężenia ruchu

W tym tygodniu przedstawiciele Biura Związku Subregionu Centralnego wraz z wykonawcą Studium przeprowadzili cykl spotkań w poszczególnych podregionach. Spotkania miały na celu przekazanie samorządowcom informacji nt. planowanych pomiarów natężenia ruchu pojazdów, które odbywać się będą wiosną w poszczególnych gminach.

W sumie pomiary natężenia ruchu są prowadzone w ponad 500 punktach, do których należą m.in.:

  • - punkty ekranowe, tj. wybrane miejsca przecinania się linii kolejowych z drogami i ulicami,
  • - punkty kordonowe zewnętrzne, tj. wloty przecinające granicę pomiędzy tzw. strefą 0 a 1 (zarówno sieci drogowej, jak i kolejowej),
  • - punkty kordonowe wewnętrzne, tj. drogi, ulice oraz linie kolejowe przecinające administracyjne granice gmin ze strefy 0,
  • - punkty na węzłach drogowych, tj. najważniejsze węzły drogowe oraz skrzyżowania poszczególnych dróg.

Szczegółowe informacje nt. terminów i miejsc pomiarów w poszczególnych gminach dostępne są w zakładce Twoja gmina.

W trakcie spotkań poinformowano również o prowadzonych wiosną pomiarach napełnień środków transportu zbiorowego, które polegają na uzupełnieniu danych posiadanych przez organizatorów publicznego transportu zbuirowego organizujących kursy na terenie strefy 0. Polegać one będą na zliczaniu osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach wytypowanych do pomiarów. Wybrani pasażerowie zostaną również poproszeni o przekazanie kilku informacji nt. odbywanych podróży i powodach wyboru komunikacji zbiorowej.

 

arrow_backPowrót do aktualności